Rozwój zrównoważony

Każdego roku miliardy ton toksycznych substancji przyczyniają się do powolnej śmierci środowiska naturalnego a walory przyrodnicze wielu miejsc na Ziemi ulegają degradacji. Z roku na rok rośnie też liczba zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, zwiększa się zapotrzebowanie na czystą wodę, a ilość śmieci rośnie w niewyobrażalnym tempie. 

Dążenie do rozwoju zrównoważonego świata leży w interesie nas wszystkich. Od lat największe światowe korporacje i organizacje działają wspólnie na rzecz ochrony środowiska. 

Firma Bonduelle poczyniła ogromny krok na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom produkcyjnym, nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, ale również wspiera ekologiczne rolnictwo. 

Jesteśmy dumni, że ekologiczne techniki naszej produkcji mogą być wzorem dla innych przedsiębiorstw, oraz że wspólnie możemy uchronić naszą planetę przed degradacją środowiska naturalnego i sprawić by cieszyły się nią następne pokolenia.