Trwały Rozwój a sektor restauracji

Dla Bonduelle Food Service i Grupy Bonduelle, trwały rozwój jest działaniem strategicznym, które wpisuje się w naszą politykę korporacyjną. Definicja Trwałego Rozwoju to "Rozwój, który odpowiada na bieżące potrzeby bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb" (1987 - Gro Harlem Brundtland, Premier Norwegii.)

Kimkolwiek jesteśmy: pracownikiem restauracji zbiorowego żywienia czy restauracji komercyjnej, zarządzanej niezależnie lub zrzeszonej w sieci, jest nas coraz więcej, aby integrować ten aspekt w środowisku, w którym funkcjonujemy.


Konkretne działania, które można podejmować, opierają się na 3. filarach trwałego rozwoju:

Ekologia:

 • Racjonalne zużycie naturalnych źródeł (woda, powietrze, energia).
 • Sortowanie odpadów.
 • Ograniczenie szkodliwości i zanieczyszczeń związanych z działalnością restauracji i stołówek.

Ekonomia:

 • Rentowność długoterminowa.
 • Uczciwe negocjacje z dostawcami dóbr i usług.
 • Długotrwałość działalności i stabilizacja zatrudnienia.
 • Oparcie na ekonomii lokalnej.

Aspekt socjalny:

 • Higiena, zdrowie i bezpieczeństwo miejsca pracy.
 • Ergonomia i zapobieganie ryzyku.
 • Warunki i jakość pracy – jak najmniejsza uciążliwość.
 • Zatrudnianie pracowników sezonowych.
 • Otwarcie na negocjacje zbiorowe i możliwość wyrażania potrzeb społecznych.
 • Walka z dyskryminacją i walka o równouprawnienie mężczyzn i kobiet.
 • Czas pracy.
 • Zarządzanie kompetencjami i kwalifikacjami.
 • Polityka szkoleń.
 • Uczciwe wynagrodzenie.
 • Atrakcyjność zajęć i możliwość kariery.
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
 • Publiczny dostęp do zakładu i siedziby firmy.

Współpraca z partnerami, którzy zaangażowani są w trwały rozwój, powinna stać się dla wszystkich priorytetem.