VegeGo! - nowy kierunek rozwoju

VegeGo! to projekt stworzony w 2012 r. wspólnie przez społeczność pracowników Bonduelle i akcjonariuszy.

Określa on wizję Grupy w 2025 r. bazując na czterech priorytetach.
Nasz cel: bycie światowym liderem w dziedzinie zdrowego stylu życia opartego na produktach pochodzenia roślinnego.

 

VeggieGo

Dzięki VegeGo! zdefiniowane zostały cztery ambitne cele dotyczące bezpieczeństwa i rentownego wzrostu:

  • przychody: 3,5 miliarda euro;
  • bieżące dochody operacyjne: 250 milionów euro;
  • 0 wypadków w miejscu pracy skutkujących czasową niezdolnością do pracy
  • zysk z zainwestowanego kapitału: 12,5%, tj. 5% więcej rocznie