Rozwój zrównoważony

Każdego roku miliardy ton toksycznych substancji przyczyniają się do powolnej śmierci środowiska naturalnego, a walory przyrodnicze wielu miejsc na Ziemi ulegają degradacji. Z roku na rok rośnie też liczba zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, zwiększa się zapotrzebowanie na czystą wodę, a ilość śmieci rośnie w niewyobrażalnym tempie.

Dążenie do rozwoju zrównoważonego świata leży w interesie nas wszystkich. Od lat największe światowe korporacje i organizacje działają wspólnie na rzecz ochrony środowiska.

W 2017 r. Bonduelle potwierdziła swoje uczestnictwo w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ich założeniem jest zlikwidowanie głodu i biedy do 2030 r. jednocześnie podkreślając znaczenie rozwoju człowieka oraz ratowania naszej planety.

Zrównoważony rozwój

Te globalne cele w sposób naturalny nadają inicjatywie CSR Bonduelle nową perspektywę. Celem Bonduelle jest budowanie bardziej odpowiedzialnego świata poprzez tworzenie zrównoważonych produktów pochodzenia roślinnego na miarę przyszłości. Z tej perspektywy, zdefiniowaliśmy na nowo nasze założenia tak, aby osiągnąć makro-cele w obszarze CSR do roku 2025:

  • troska o ziemię uprawną wraz z naszymi partnerami – rolnikami
  • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, od etapu uprawy, aż po konsumpcję
  • zachęcanie możliwie największej liczby osób do zdrowego i zrównoważonego odżywiania zapewnienie zdrowego stylu życia pracownikom i społecznościom lokalnym

Firma Bonduelle poczyniła ogromny krok na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom produkcyjnym, nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, ale również wspiera ekologiczne rolnictwo. Jesteśmy dumni, że ekologiczne techniki naszej produkcji mogą być wzorem dla innych przedsiębiorstw, oraz że wspólnie możemy uchronić naszą planetę przed degradacją środowiska naturalnego i sprawić by cieszyły się nią następne pokolenia.