Działania Bonduelle Food Service na rzecz rozwoju zrównoważonego


Bonduelle dokłada wszelkich starań, by eliminować czynniki mające zły wpływ na rozwój zrównoważony świata.


Produkty:

ikony + marchewka


INNOWACJE, dzięki którym dbamy o środowisko i zasoby naturalne:

 

Warzywa Gotowane na Parze MINUTE    

minute


Warzywa w opakowaniach EASY BAG    

easy bag

 

Warzywa pakowane próżniowo (Sous - Vide)

 

sous vide

 

 

Rolnictwo:

• ścisła kontrola upraw przez naszych agronomów

• podpisywanie z rolnikami "Kart dostawcy Bonduelle", w których sprecyzowane są wszelkiego rodzaju kwestie dotyczące upraw, nawadniania, ewentualnego użycia środków ochrony roślin itd.

• w coraz większym stopniu stosowanie uproszczonych metod upraw, mających na celu ochronę gleby i środowiska

• nowoczesne systemy nawadniania roślin

usytuowanie pol i liczby_dzialania

 

ZASOBY NATURALNE:

pisanka

 

zasoby

 

 

Puszki nadające się do recyklingu nieograniczoną ilość razy!

 

Wpływ odpadów na środowisko zależny jest od sposobu ich przetwarzania. Jeśli odpady nie są sortowane, opakowania nie mogą zostać przetworzone.

• Bonduelle sortuje u źródła i przetwarza w specjalistycznych zakładach 76% odpadów produkcyjnych.

• po oddaniu do recyklingu puszka zostaje roztopiona, a następnie przetworzona, tak że można użyć jej ponownie produkując nową puszkę.

• dbając o środowisko, nie marnujemy jedzenia, oszczędnie używamy opakowań, ale też przetwarzamy odpady.

 

recycling web

 

 

Sortowanie odpadów w domu i w pracy oszczędza zasoby naturalne.

Niezależnie od miejsca zamieszkania, przyjrzyj się systemowi sortowania odpadów w Twoim mieście!