Rutynowa kontrola Sanepidu - jak wygląda?
Porady

Rutynowa kontrola Sanepidu - jak wygląda?

Kontrola Sanepidu wywołuje mnóstwo emocji zarówno u właściciela lokalu, jak i pracownika kuchni. Stres, który zwykle towarzyszy tej sytuacji, nikomu nie pomaga.

Weź głęboki oddech i sprawdź co warto wiedzieć o kontroli, aby ją przetrwać. Kilka najważniejszych informacji znajdziesz w tym artykule.

1. WIZYTA SANEPIDU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sanepid NIE MUSI ZAPOWIADAĆ RUTYNOWEJ KONTROLI.

Wynika to m.in. z:

 • artykułu 4 i 25 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • artykułu 3, ustęp 2 Rozporządzenia (WE) NR 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Sanepid zapowiada kontrolę jedynie w przypadku odbioru nowego lokalu.

2. NIEOBECNOŚĆ WŁAŚCICIELA

Pod naszą nieobecność zwykle wyznaczamy pracownika, który nas zastępuje. Jeśli przyjdzie do nas Sanepid, kontrola i tak się odbędzie. Jeśli nasz zastępca nie zgodzi się asystować, Sanepid może poprosić o pomoc Policję i w jej obecności przeprowadzić kontrolę.

3. POBIERANIE PRÓBEK

Sanepid w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo pobrać nieodpłatnie próbki do badań. Zwykle kontrole realizowane są zgodnie z przyjętym planem poboru prób. Należy pamiętać, że Sanepid nie zwróci nam kosztów produktów pobranych do badań.

4. DONOSY

Jeśli na nasz lokal wpłynie donos, musimy się liczyć z tym, że w czasie od 24 do 48 godzin odwiedzi nas Sanepid. Urzędnik nie może udzielić nam informacji, kto jest autorem donosu. Większość interwencji to skutek donosów składanych przez przedstawicieli konkurencji, wspólnoty mieszkaniowej, u której wynajmujemy lokal, czy byłych pracowników.

5. POWIADOMIENIA RASFF

W momencie, gdy do obrotu trafia żywność, która stwarza zagrożenie dla naszego zdrowia, Sanepid może zatelefonować do nas (jeśli podaliśmy kontakt telefoniczny) lub zapukać do drzwi naszego lokalu. Urzędnik poprosi nas o skontrolowanie faktur  dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem, czy nie trafił  do nas „zagrożony artykuł”. Jeśli faktycznie mamy go na stanie, artykuł należy wycofać i postępować zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

6. FARTUCH

Na stanie naszego lokalu gastronomicznego powinniśmy mieć dostępne fartuchy jednorazowe. Po pomieszczeniach naszego lokalu ze względów higienicznych, urzędnicy powinni poruszać się przeznaczonych do tego celu fartuchach ochronnych.

7. KONTROLA SANITARNA, A KONTROLA TEMATYCZNA

Kontrola sanitarna to kontrola kompleksowa. Podczas niej sprawdzane są m.in.:

 • stan techniczny, czystość i przestrzeń robocza lokalu,
 • ochrona przed zewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń (np. dziury w ścianach),
 • ochrona przed szkodnikami,
 • umywalki do mycia rąk, ustępy,
 • systemy wentylacyjne,
 • oświetlenie pomieszczeń,
 • sufity, ściany, okna i inne otwory, podłogi,
 • powierzchnie wykorzystywane w czasie produkcji,
 • urządzenia i sprzęt,
 • przechowywanie i usuwanie odpadów,
 • ostatnie badanie wody,
 • higiena osobista pracowników,
 • odzież robocza pracowników,
 • stan zdrowia personelu – orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych (dawna książeczka sanepidowska),
 • jakość surowców,
 • magazynowanie surowców,
 • segregacja żywności,
 • przechowywanie sprzętu do mycia i dezynfekcji lokalu.

Kontrola tematyczna dotyczy natomiast konkretnego obszaru np. weryfikacji dokumentacji HACCP.

Więcej na temat kontroli Sanepidu przeczytasz tu!