Catering a Sanepid: Jak przygotować się na kontrolę?
Porady

Catering a Sanepid: Jak przygotować się na kontrolę?

Chcesz prowadzić działalność cateringową? Dowiedz się, jakie wymogi musisz spełnić!

Chcesz prowadzić działalność cateringową? Dowiedz się, jakie wymogi musisz spełnić! Usługi cateringowe podlegają kontroli Sanepidu, jak każda działalność związana z produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów spożywczych. Decydując się na ten rodzaj usługi, niezależnie od tego czy będzie ona dodatkiem do Twojej restauracji, czy główną działalnością, należy odpowiednio się przygotować. O co zapytają Cię kontrolujący?

CATERING DOKUMENTY

Na kontrolę Sanepidu należy przygotować następujące dokumenty:

 1. Aktualny wynik badania wody
 2. Umowa najmu/prawo do użytkowania nieruchomości
 3. Decyzja zatwierdzająca środek transportu lub umowa z firmą outsourcingową świadczącą usługi dostawy
 4. Umowa na wywóz odpadów
 5. Umowa o odbiór przepracowanego oleju spożywczego – w przypadku, gdy będziemy używać frytury, musimy podpisać umowę z firmą zewnętrzną, która będzie ją systematycznie odbierać.
 6. Umowa z firmą DDD
 7. Wyniki badań mikrobiologicznych wyrobów (posiłków)
 8. Dokumentacja GMP/GHP
 9. Dokumentacja HACCP
 10. Zapisy z monitorowania CP, CCP
 11. Orzeczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników, czyli tzw. dawna Książeczka Sanepidowska.
 12. Książka kontroli przedsiębiorcy

CATERING WYMAGANIA

Sanepid będzie oczekiwał przede wszystkim od przedsiębiorcy szczegółowych informacji, dotyczących:

 1. opakowań jednostkowych – transportowych – czy opakowania są przeznaczone do kontaktu z żywnością (posiadają odpowiednie atesty i specyfikacje), jak są zabezpieczone w nich wyroby;
 2. opakowań zbiorczych – transportowych (termotorby, termoboksy) - czy opakowania są przeznaczone do kontaktu z żywnością (posiadają odpowiednie atesty i specyfikacje);
 3. środka transportu – czy środek transportu jest zatwierdzony przez Sanepid (w przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej należy przedłożyć umowę);
 4. procedury mycia pojemników transportowych (powinna być ujęta w dokumentacji GMP/GHP) – w jaki sposób i gdzie są myte pojemniki transportowe;
 5. procedury pakowania i dystrybucji wyrobów (powinna być ujęta w dokumentacji GMP/GHP).

Dodatkowo projektując lokal pod usługi cateringowe, należy przeznaczyć jedno z pomieszczeń na myjnię pojemników transportowych. Jeśli nie mamy możliwości wydzielenia pomieszczenia obróbki wstępnej warzyw i owoców, czy też jaj – można skorzystać z usług firm, które oferują te surowce po obróbce wstępnej. Podczas kontroli, Sanepid może wymagać przedłożenia dokumentu np. faktury potwierdzającej, że zakupione surowce są po obróbce wstępnej.

Dodatkowo, gdy świadczymy usługi cateringowe dla placówek (żłobki, przedszkola, szkoły) i korzystamy z usług dietetyka – musimy posiadać dokumenty poświadczające jego wiedzę i doświadczenie. Skomponowane jadłospisy również mogą być sprawdzane przez Sanepid. Prawidłowy jadłospis powinien zawierać m.in. informacje o alergenach oraz pozostałe informacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Jeśli usługi cateringowe świadczone będą włącznie z dostawą, Sanepid może poprosić o przedłożenie Książki kontroli sanitarnej środka transportu.