Szkolenia pracowników w gastronomii
Porady

Szkolenia pracowników w gastronomii

Zależy Ci na zorganizowanym, lojalnym i odpowiedzialnym zespole w Twojej restauracji? Zobacz, jak efektywnie szkolić swój zespół i jak sprawić, by przeszkolony pracownik chciał zostać z Tobą na lata.

Szkolenia obowiązkowe

Każdy zatrudniony pracownik w Twoim przedsiębiorstwie powinien odbyć szkolenie obowiązkowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także szkolenie z zakresu higieny żywności.

Szkolenie BHP powinno dzielić się na dwa etapy:

  • instruktaż ogólny, który ma na celu przedstawienie pracownikowi ogólnych zasad BHP, specjalistycznych zasad BHP w danym miejscu pracy, a także zasad udzielania pomocy.
  • instruktaż stanowiskowy, który jest szkoleniem bezpośrednio dopasowanym do konkretnego stanowiska

Szkolenie z zakresu higieny żywności

To niezbędne szkolenie w każdej restauracji. Powinno zawierać informacje z zakresu HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej oraz dobrej praktyki higienicznej. Osoba przeszkolona powinna wykazywać się odpowiednim poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych.

Szkolenia dodatkowe

Szkolenia dodatkowe podnoszą kompetencje oraz wiedzę pracowników. Praca w środowisku gastronomicznym nie jest wystarczającym szkoleniem dla zatrudnionego pracownika. Naturalną potrzebą wielu pracowników jest stały rozwój. Jeśli zatem nie zapewnimy naszemu personelowi możliwości ustawicznego szkolenia, musimy liczyć się z tym, że część pracowników zacznie szukać rozwoju… w nowej pracy. Dobry menedżer powinien tak pokierować drogą zawodową pracownika, aby rozwijać przed nim nowe perspektywy i cele.

Czy warto inwestować w szkolenia pracowników?

Szkolenia pracowników mogą być doskonałą formą inwestycji w restaurację. Jakie korzyści może przynieść taka inwestycja? Przyjrzyjmy się pracownikom:

Kelner - dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu kelner może stać się największą siłą sprzedażową restauracji. Sprzedaż wiązana bądź sugerowana, odpowiednia sprzedaż eventów to tylko kilka przykładów, które mogą zdecydowanie poprawić wyniki finansowe lokalu. Wyszkolenie pracownika z technik sprzedaży zdaje się czasochłonne i kosztowne, ale może przynieść realne efekty już w krótkim czasie.

Kucharz - dzięki szkoleniom potrafi pracować szybciej, sprawniej, a także schludniej. Wyszkolony kucharz będzie popełniał znacznie mniej błędów w trakcie przygotowania dań, a także ich wydawania. Szkolenia kucharzy bardzo często dotyczą dobrej praktyki produkcyjnej, a także minimalizowania odpadowości. Pojawiają się również nowe technologie, dzięki którym kucharz może być bardziej wydajny i kreatywny - szczególnie istotne jest to w przypadku szefów kuchni.

Osoba zmywająca - szkolenie z zakresu właściwego używania i dozowania detergentów, środków czystości oraz odpowiedniego ich stosowania do poszczególnych sprzętów / powierzchni może uchronić firmę przed niepotrzebnymi kosztami napraw.

Menedżer - kompetentny menedżer może być kluczowym pracownikiem restauracji. Zwłaszcza taki, który potrafi przekazać część swojej wiedzy pozostałym pracownikom. Wiele szkoleń może odbywać się na poziomie własnej wymiany doświadczeń. Szkolenia wewnątrz restauracji pozwolą dopasować wiedzę do sytuacji w danym lokalu. Na rynku również jest wiele szkoleń dla menedżerów pozwalających podnieść ich kompetencje. Bardzo istotne u menedżerów jest m.in. rozwijanie kompetencji komunikacyjnych ułatwiających zmniejszanie napięć w zespole, przekazywanie informacji oraz odpowiednie motywowanie pracowników.

Jak często szkolić?

Odpowiedź jest prosta: należy szkolić tak często, jak to możliwe oraz wtedy, gdy wymaga tego sytuacja. Nawet piętnastominutowe spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem pracy może być traktowane jako mikro szkolenie. Sytuacje kryzysowe mogą być dobrym momentem, aby od razu zorganizować szkolenie prezentujące metody działania w podobnych sytuacjach.

Ważne jest również odpowiednie wygospodarowanie czasu pracownika na szkolenie. Jeżeli szkolimy personel w dni wolne od pracy, warto pracownikowi zapłacić za ten czas stosując normalną stawkę godzinową, względnie nieco pomniejszoną. Można przy tym od razu połączyć elementy praktyczne, rozwiązywanie problemów oraz rozmowę - takie szkolenia przynoszą w gastronomii najszybsze efekty.

Szkolenia mogą być również nagrodą dla pracowników. Szczególnie dotyczy to wyjazdów najzdolniejszych kucharzy na zagraniczne staże finansowane przez właściciela restauracji. Również najbardziej zaangażowani pracownicy sali mogą być wysyłani na staże oraz np. kursy sommelierskie. Choć koszt takich szkoleń jest jednym z najwyższych, to może skutkować nową jakością pracy w restauracji. Pracownik powraca ze stażu nie tylko z nową wiedzą i doświadczeniem, ale też energią, która wpływa na pracę całego zespołu.