Instrukcja BHP dla zakładów żywienia zbiorowego
Porady

Instrukcja BHP dla zakładów żywienia zbiorowego

Warunki sanitarne zakładu żywienia zbiorowego muszą umożliwiać stosowanie dobrej praktyki higienicznej (GHP), w stopniu minimalizującym ryzyko zanieczyszczenia żywności na wszystkich etapach produkcji.

Warunki sanitarne zakładu żywienia zbiorowego muszą umożliwiać stosowanie dobrej praktyki higienicznej (GHP), w stopniu minimalizującym ryzyko zanieczyszczenia żywności na wszystkich etapach produkcji.