Instrukcja BHP dobrej praktyki higienicznej
Porady

Instrukcja BHP dobrej praktyki higienicznej

Instrukcję BHP Dobrej Praktyki Higienicznej (Good Hygienic Practice) należy stosować na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, aby stworzyć odpowiednie warunki dla zapewniania bezpieczeństwa żywności.

Instrukcję BHP Dobrej Praktyki Higienicznej (Good Hygienic Practice) należy stosować na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, aby stworzyć odpowiednie warunki dla zapewniania bezpieczeństwa żywności.