BDO W GASTRONOMII
Porady

BDO W GASTRONOMII

Odpady to ogromny problem dla środowiska i gospodarki. BDO jest rejestrem, który ma za zadanie usprawnić gospodarkę odpadami. Kogo dotyczy? Jakie kary wiążą się z nieprzestrzeganiem przepisów? Co musisz wiedzieć, jako Właściciel restauracji na ten temat?

 

REJESTR BDO
BDO to skrót od bazy danych o produktach i gospodarce odpadami. Jest to rejestr, w którym gromadzone są informacje o odpadach. Podmioty gospodarki odpadami prowadzą ewidencję i jednocześnie za pośrednictwem tego systemu składają sprawozdania. Przedsiębiorcy musieli uzyskać wpis do BDO do 1 stycznia 2020 roku. W przypadku nowych podmiotów, wpis należy otrzymać przed rozpoczęciem działalności.
Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy wpisani do BDO prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Obecna sytuacja epidemiologiczna (COVID-19) dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020. Całą dokumentację papierową należy przenieść do systemu do 31 stycznia 2021 r.
CZY RESTAURACJE PODLEGAJĄ REJESTRACJI W BDO?
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w artykule 8 pkt 23 definiuje, kim jest „wprowadzający produkty w opakowaniach” tj.
23) wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:
a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art.120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z2020r. poz. 286 i 288), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
c) prowadzącego:
– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;
Jeśli pakujesz przygotowane przez Ciebie posiłki lub napoje w opakowania (np. pizza w opakowanie kartonowe, catering) lub pakujesz produkty zakupione u innego podmiotu (np. wyroby cukiernicze) – musisz zarejestrować się w BDO.
Podobnie, jeśli oferujesz gościom swojej restauracji produkty pakowane w torby z tworzywa sztucznego. Torby z tworzywa sztucznego podlegają opłacie recyklingowej, a tym samym wiąże się to obowiązkową rejestracją w systemie.
BDO: FORMALNOŚCI
Wpisu do rejestru BDO można dokonać na trzy sposoby: osobiście w urzędzie marszałkowskim, pocztą lub przez Profil Zaufany oraz usługę e-dowód. Po dokonaniu wpisu każdemu przedsiębiorcy nadany zostaje indywidualny numer rejestrowy. Numer ten obowiązkowo należy umieszczać na dokumentach związanych z gospodarką odpadową tj. na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania i ewidencji odpadów. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz potwierdzenie opłaty rejestrowej. Dla mikroprzedsiębiorców wynosi ona 100 zł, a dla pozostałych 300 zł.
Pamiętaj! Opłatę należy wnosić co roku!
BDO a KARY
Kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w systemie BDO obejmują grzywny w wysokości od 100 zł do ponad 1 mln zł lub areszt wymierzony przez sąd. Nałożona może zostać również administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

REJESTR BDO

 

BDO to skrót od bazy danych o produktach i gospodarce odpadami. Jest to rejestr, w którym gromadzone są informacje o odpadach. Podmioty gospodarki odpadami prowadzą ewidencję i jednocześnie za pośrednictwem tego systemu składają sprawozdania. Przedsiębiorcy musieli uzyskać wpis do BDO do 1 stycznia 2020 roku. W przypadku nowych podmiotów, wpis należy otrzymać przed rozpoczęciem działalności.

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy wpisani do BDO prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Obecna sytuacja epidemiologiczna (COVID-19) dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Całą dokumentację papierową należy przenieść do systemu do 31 stycznia 2021 r.

CZY RESTAURACJE PODLEGAJĄ REJESTRACJI W BDO?

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w artykule 8 pkt 23 definiuje, kim jest „wprowadzający produkty w opakowaniach” tj.23): wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art.120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z2020r. poz. 286 i 288), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,

c) prowadzącego:

– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,

– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;

Jeśli pakujesz przygotowane przez Ciebie posiłki lub napoje w opakowania (np. pizza w opakowanie kartonowe, catering) lub pakujesz produkty zakupione u innego podmiotu (np. wyroby cukiernicze) – musisz zarejestrować się w BDO.

Podobnie, jeśli oferujesz gościom swojej restauracji produkty pakowane w torby z tworzywa sztucznego. Torby z tworzywa sztucznego podlegają opłacie recyklingowej, a tym samym wiąże się to obowiązkową rejestracją w systemie.

BDO: FORMALNOŚCI

Wpisu do rejestru BDO można dokonać na trzy sposoby: osobiście w urzędzie marszałkowskim, pocztą lub przez Profil Zaufany oraz usługę e-dowód. Po dokonaniu wpisu każdemu przedsiębiorcy nadany zostaje indywidualny numer rejestrowy. Numer ten obowiązkowo należy umieszczać na dokumentach związanych z gospodarką odpadową tj. na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania i ewidencji odpadów. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz potwierdzenie opłaty rejestrowej. Dla mikroprzedsiębiorców wynosi ona 100 zł, a dla pozostałych 300 zł.

Pamiętaj! Opłatę należy wnosić co roku!

BDO a KARY

Kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w systemie BDO obejmują grzywny w wysokości od 100 zł do ponad 1 mln zł lub areszt wymierzony przez sąd. Nałożona może zostać również administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.