US i ZUS: Jak poradzić sobie z długami w restauracji?
Porady

US i ZUS: Jak poradzić sobie z długami w restauracji?

Rok 2020 i pandemia SARS COV-2 doprowadziła wiele restauracji do zadłużenia. Jak poradzić sobie z narastającymi zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? Poznaj różne możliwości spłaty długów.

 

Przedsiębiorcy zmagający się z zaległościami wobec urzędu skarbowego oraz ZUS, mogą ubiegać się o pomoc w postaci odroczenia płatności lub rozłożenia składki na raty.
Odroczenie terminu płatności podatku
Usługa ta polega na przeniesieniu terminu płatności na bardziej dogodny okres dla płatnika. Decyzję o przesunięciu terminu wydaje urząd skarbowy, co oznacza, że nawet przy spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, firma nie ma gwarancji, że urząd wyrazi zgodę na przesunięcie. Decyzja podejmowana jest indywidualnie w oparciu o kondycję finansową oraz stan majątku podmiotu wnioskującego.
Przedsiębiorca może ubiegać się o przesunięcie zapłaty podatku, zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę oraz odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Wniosek należy uzupełnić o powód ubiegania się o ulgę. Może nim być nadzwyczajny, losowy przypadek, w wyniku którego podatnik nie może opłacić zaległości lub sytuacja, gdy środki przeznaczone na opłatę podatków pochodzić będą ze środków pomocy państwa. W każdym z tym przypadków należy obszernie wytłumaczyć powód składania wniosku i w miarę możliwości uzupełnić go o dokumenty poświadczające kondycję finansową firmy (nie dotyczy wskazania jako powód sytuacji epidemiologicznej spowodowanej koronawirusem – tu nie ma potrzeby załączania dodatkowych dokumentów).
Wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć przed upływem tego terminu, w przeciwnym przypadku mogą zostać naliczone dodatkowe odsetki. Wniosek składa się w odpowiednim urzędzie skarbowym lub drogą elektroniczną. Wzór wymaganego dokumentu można znaleźć w urzędzie skarbowym lub na stronie biznes.gov.pl. 
Jeżeli przedsiębiorca składa wniosek przez pełnomocnika, koniecznie należy dołączyć odpowiedni dokument dotyczący udzielonego pełnomocnictwa oraz potwierdzenie zapłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł).
Rozłożenie płatności na raty
Usługa ta polega na rozłożeniu płatności podatkowej za co najmniej dwie raty. Podobnie jak w przypadku odroczenia płatności, to urząd skarbowy ostatecznie decyduje o przyznanej możliwości. Poza podatkiem, rozłożyć można również odsetki oraz zaległe zaliczki na poczet podatku. We wniosku należy szczegółowo opisać powód wnioskowania oraz podać ilość rat, o jakie się wnioskuje lub ostateczną wysokość raty. Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem strony internetowej korzystając z profilu zaufanego. Tu również należy wnioskować przed upływem terminu zapłaty podatku, którego dokument dotyczy.
Rozłożenie na raty płatności składki do ZUS
Każda osoba, która posiada zadłużenie wobec ZUS, może wnioskować o rozłożenie na raty tej płatności. Dotyczy to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz odsetki naliczone do dnia wpłynięcia wniosku.
Wzór wniosku o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie internetowej ZUS oraz w każdej placówce. Można oczywiście samemu stworzyć taki dokument, należy jednak pamiętać o wszystkich informacjach jakie powinny się w nim znaleźć. Ważne, aby szczegółowo opisać przyczynę wnioskowania oraz zaproponować ilość rat, termin płatności raty i jej wysokość. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie i może on dotyczyć zarówno zaległych płatności jak i przyszłych. Dokumenty można wysłać pocztą na adres placówki, złożyć na miejscu w oddziale lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE). ZUS ma 2 miesiące na rozpatrzenie każdego wniosku.

Przedsiębiorcy zmagający się z zaległościami wobec urzędu skarbowego oraz ZUS, mogą ubiegać się o pomoc w postaci odroczenia płatności lub rozłożenia składki na raty.

Odroczenie terminu płatności podatku

Usługa ta polega na przeniesieniu terminu płatności na bardziej dogodny okres dla płatnika. Decyzję o przesunięciu terminu wydaje urząd skarbowy, co oznacza, że nawet przy spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, firma nie ma gwarancji, że urząd wyrazi zgodę na przesunięcie. 

Decyzja podejmowana jest indywidualnie w oparciu o kondycję finansową oraz stan majątku podmiotu wnioskującego.Przedsiębiorca może ubiegać się o przesunięcie zapłaty podatku, zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę oraz odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Wniosek należy uzupełnić o powód ubiegania się o ulgę. Może nim być nadzwyczajny, losowy przypadek, w wyniku którego podatnik nie może opłacić zaległości lub sytuacja, gdy środki przeznaczone na opłatę podatków pochodzić będą ze środków pomocy państwa. 

W każdym z tym przypadków należy obszernie wytłumaczyć powód składania wniosku i w miarę możliwości uzupełnić go o dokumenty poświadczające kondycję finansową firmy (nie dotyczy wskazania jako powód sytuacji epidemiologicznej spowodowanej koronawirusem – tu nie ma potrzeby załączania dodatkowych dokumentów).

Wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć przed upływem tego terminu, w przeciwnym przypadku mogą zostać naliczone dodatkowe odsetki. Wniosek składa się w odpowiednim urzędzie skarbowym lub drogą elektroniczną. Wzór wymaganego dokumentu można znaleźć w urzędzie skarbowym lub na stronie biznes.gov.pl. Jeżeli przedsiębiorca składa wniosek przez pełnomocnika, koniecznie należy dołączyć odpowiedni dokument dotyczący udzielonego pełnomocnictwa oraz potwierdzenie zapłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł).

Rozłożenie płatności na raty

Usługa ta polega na rozłożeniu płatności podatkowej za co najmniej dwie raty. Podobnie jak w przypadku odroczenia płatności, to urząd skarbowy ostatecznie decyduje o przyznanej możliwości. Poza podatkiem, rozłożyć można również odsetki oraz zaległe zaliczki na poczet podatku. 

We wniosku należy szczegółowo opisać powód wnioskowania oraz podać ilość rat, o jakie się wnioskuje lub ostateczną wysokość raty. Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem strony internetowej korzystając z profilu zaufanego. Tu również należy wnioskować przed upływem terminu zapłaty podatku, którego dokument dotyczy.

Rozłożenie na raty płatności składki do ZUS

Każda osoba, która posiada zadłużenie wobec ZUS, może wnioskować o rozłożenie na raty tej płatności. Dotyczy to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz odsetki naliczone do dnia wpłynięcia wniosku.Wzór wniosku o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie internetowej ZUS oraz w każdej placówce. Można oczywiście samemu stworzyć taki dokument, należy jednak pamiętać o wszystkich informacjach jakie powinny się w nim znaleźć. Ważne, aby szczegółowo opisać przyczynę wnioskowania oraz zaproponować ilość rat, termin płatności raty i jej wysokość. 

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie i może on dotyczyć zarówno zaległych płatności jak i przyszłych. Dokumenty można wysłać pocztą na adres placówki, złożyć na miejscu w oddziale lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE). ZUS ma 2 miesiące na rozpatrzenie każdego wniosku.