Rolniczy handel detaliczny a dostawcy produktów rolnych
Porady

Rolniczy handel detaliczny a dostawcy produktów rolnych

Czy wiesz, co to jest rolniczy handel detaliczny? Na czym polega? Kto może skorzystać z tej formy działalności i do kogo jest skierowana? A może szukasz dostawców produktów rolnych, ale nie wiesz, jak ich formalnie sprawdzić? Dowiedz się, czym jest RHD!

CO TO JEST RHD?
Rolniczy Handel Detaliczny (nazywany w skrócie RHD) to forma działalności skierowana do rolników, którzy zajmują się produkcją żywności, jej zbywaniem do klienta końcowego, a także od 1 stycznia 2019 roku do zlokalizowanych na ograniczonym obszarze zakładów, które zajmują się handlem detalicznym do konsumenta finalnego. W świetle przepisów takimi zakładami są także restauracje, sklepy zlokalizowane na obszarze województwa, gdzie prowadzona jest działalność RHD lub na terenie powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku wojewódzkiego, sąsiadujących z tym województwem.
Produkowana i odsprzedawana żywność w RHD musi być bezpieczna oraz nie stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumenta.
RHD: WYMAGANIA
1. ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI w ramach rolniczego handlu detalicznego
Każdy rolnik, który prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne może rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Aby rozpocząć taką działalność, należy złożyć Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (żywność pochodzenia niezwierzęcego).
2. POMIESZCZENIA do produkcji żywności w ramach RHD
Produkcja żywności w ramach RHD musi się odbywać w pomieszczeniach, które spełniają wymagania opisane w rozdziale I i II załącznika II Rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Jeśli produkcja odbywa się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, stosuje się wymagania opisane w rozdziale III załącznika Il wyżej wymienionego rozporządzenia. W tym przypadku wymagane jest jedynie złożenie wniosku o rejestrację RHD do terenowo właściwego organu urzędowej kontroli żywności. Od osób zgłoszonych do RHD wymagane są również orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych (dawna książeczka sanepidowska), podobnie jak u pracowników zakładów gastronomicznych.
3. OZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI RHD
Żywność oferowana przez rolników działających w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania dotyczące oznakowania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych tj. nazwa wyrobu, wykaz składników, informacja o alergenach, klasa jakości handlowej (o ile została określona), dane producenta.
Dla znakowania niektórych grup produktów należy wziąć pod uwagę szczegółowe wymagania, które opisane zostały w odrębnych regulacjach prawnych – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej.
Chcesz więcej dowiedzieć się na temat znakowania żywności – koniecznie przeczytaj https://www.bonduelle-foodservice.pl/porady/2019/04/05/wymagania-dotyczace-oznaczenia-zywnosci-nieopakowanej-i-pakowanej.html
NASZA RADA
1. Wymagaj od rolników przedłożenia decyzji o rejestracji RHD, która powinna zostać wydana przez właściwy organ kontroli żywności, pod który podlega rolnik tj. Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną.
2. Kupując produkty bezpośrednio od rolnika działającego w ramach RHD wymagaj obowiązkowych informacji dotyczących oznakowania żywności, które powinny zostać dołączone np. jako dokument towarzyszący do zakupionych produktów.

CO TO JEST RHD?

Rolniczy Handel Detaliczny (nazywany w skrócie RHD) to forma działalności skierowana do rolników, którzy zajmują się produkcją żywności, jej zbywaniem do klienta końcowego, a także od 1 stycznia 2019 roku do zlokalizowanych na ograniczonym obszarze zakładów, które zajmują się handlem detalicznym do konsumenta finalnego. W świetle przepisów takimi zakładami są także restauracje, sklepy zlokalizowane na obszarze województwa, gdzie prowadzona jest działalność RHD lub na terenie powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku wojewódzkiego, sąsiadujących z tym województwem.

Produkowana i odsprzedawana żywność w RHD musi być bezpieczna oraz nie stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumenta.

RHD: WYMAGANIA

1. ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI w ramach rolniczego handlu detalicznego

Każdy rolnik, który prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne może rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Aby rozpocząć taką działalność, należy złożyć wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (żywność pochodzenia niezwierzęcego).

2. POMIESZCZENIA do produkcji żywności w ramach RHD

Produkcja żywności w ramach RHD musi się odbywać w pomieszczeniach, które spełniają wymagania opisane w rozdziale I i II załącznika II Rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Jeśli produkcja odbywa się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, stosuje się wymagania opisane w rozdziale III załącznika Il wyżej wymienionego rozporządzenia. W tym przypadku wymagane jest jedynie złożenie wniosku o rejestrację RHD do terenowo właściwego organu urzędowej kontroli żywności. Od osób zgłoszonych do RHD wymagane są również orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych (dawna książeczka sanepidowska), podobnie jak u pracowników zakładów gastronomicznych.

3. OZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI RHD

Żywność oferowana przez rolników działających w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania dotyczące oznakowania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych tj. nazwa wyrobu, wykaz składników, informacja o alergenach, klasa jakości handlowej (o ile została określona), dane producenta.

Dla znakowania niektórych grup produktów należy wziąć pod uwagę szczegółowe wymagania, które opisane zostały w odrębnych regulacjach prawnych – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej.

Chcesz więcej dowiedzieć się na temat znakowania żywności – koniecznie przeczytaj ten artykuł >> 

NASZA RADA

1. Wymagaj od rolników przedłożenia decyzji o rejestracji RHD, która powinna zostać wydana przez właściwy organ kontroli żywności, pod który podlega rolnik tj. Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną.

2. Kupując produkty bezpośrednio od rolnika działającego w ramach RHD wymagaj obowiązkowych informacji dotyczących oznakowania żywności, które powinny zostać dołączone np. jako dokument towarzyszący do zakupionych produktów.