Muzyka w gastronomii - regulacje prawne i opłaty
Porady

Muzyka w gastronomii - regulacje prawne i opłaty

Muzyka jest elementem, który umila nam czas podczas spożywania posiłku. Wielu z nas nie wyobraża sobie restauracji bez muzyki w tle. Problem pojawia się, gdy do naszego lokalu zapuka kontroler ZAiKSu, aby sprawdzić, czy źródło muzyki w naszej restauracji jest legalne. Co nam grozi za brak legalnego źródła muzyki? Czy za każdą muzykę musimy płacić? Sprawdź nasze rady.

 

Muzyka w lokalu: regulacje prawne
Definicja praw autorskich podaje, że jest to ogół praw, które przypisane są twórcy utworu. Twórca ma prawo decydować o sposobie korzystania z utworu oraz czerpaniu z niego korzyści. Szczegóły dotyczące praw autorskich uregulowane są w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Twórcy decydują się na współpracę ze stowarzyszeniami, których głównym zadaniem jest ochrona praw autorskich oraz zarządzanie nimi w ich imieniu. W Polsce wyróżniamy następujące stowarzyszenia:
ZAIKS – Stowarzyszenie autorów ZAiKS,
SAWP – Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych,
STOART – Związek Artystów Wykonawców STOART,
ZPAV – Związek Producentów Audio-Video,
SFP – Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP),
ZASP – Związek Artystów Scen Polskich (ZASP).
Aby legalnie móc udostępniać muzykę w swojej restauracji, należy podpisać umowy z organizacjami chroniącymi prawa do utworów muzycznych oraz uregulować stosowne płatności, zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną na stronach poszczególnych organizacji.
OPŁATY za muzykę w lokalu
Opłaty zależą zwykle od kilku czynników tj.
liczby miejsc w obiekcie,
wielkości miejscowości (liczby mieszkańców),
rodzaju obiektu gastronomicznego.
PRZYKŁAD I
Opłata ZAIKS:
Liczba miejsc w obiekcie: 20
Wielkość miejscowości: Gdańsk
Rodzaj obiektu: kawiarnia
Opłata: 90,65 zł + 1,85 zł za każde kolejne miejsce powyżej 20
Źródło: Tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych wyciąg* (zwaloryzowana zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. z 2018 r., poz. 1257 z późn. zm.))
PRZYKŁAD II
Opłata STOART:
Liczba miejsc w obiekcie: 20
Wielkość miejscowości: Gdańsk
Rodzaj obiektu: kawiarnia
Opłata: 201,47 zł + 4,09 zł za każde kolejne miejsce powyżej 20
Źródło: Tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych zwaloryzowana na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293) z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. Tekst uwzględniający orzeczenie Komisji prawa autorskiego z dnia 10 lipca 2013 r. (sygn. akt dwim.pz-006/1-5/12)
 KARY I GRZYWNY – muzyka w lokalu
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych określa w artykule 116 konsekwencje, jakie może ponieść osoba, która rozpowszechnia utwory bez uprawnienia. Do konsekwencji zaliczamy grzywnę, karę pozbawienia wolności lub ograniczenia do 2 lat. Jeśli dodatkowo, osoba rozpowszechnia utwory bez uprawnienia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, grozi za to kara ograniczenia wolności do 3 lat.
DARMOWA MUZYKA w restauracji
Jeśli nie chcesz ponosić kosztów związanych z opłacaniem organizacji typu ZAiKS, STOART itp. możesz skorzystać z kilku rozwiązań.
Pierwsza możliwość to darmowe radia internetowe. Kolejna opcja to wykupienie licencji na dostęp do muzyki. Firmy zwykle oferują dostęp do muzyki np. na nośnikach typu pendrive, czy płytach CD, a także przez swoje strony internetowe, do których otrzymujemy dostęp. Warto przy zakupie muzyki poprosić o certyfikat, aby w razie jakiejkolwiek kontroli pracownicy organizacji chroniących prawa autorskie utworów muzycznych nie mieli żadnych wątpliwości co do źródła pochodzenia muzyki.
UWAGA: muzyka z internetu w lokalu
Takie serwisy jak YouTube czy Spotify są przeznaczone do użytku osobistego, a nie do celów komercyjnych. Jeśli udostępniasz muzykę za pomocą tych kanałów, robisz to w sposób nielegalny. Na stronie stowarzyszenia ZAiKS znajdziemy zapis dotyczący tej kwestii, który jasno mówi, że wykorzystanie muzyki wprost z internetu jest ewidentnym naruszeniem praw autorskich i pokrewnych.
 

Muzyka w lokalu: regulacje prawne

 

Definicja praw autorskich podaje, że jest to ogół praw, które przypisane są twórcy utworu. Twórca ma prawo decydować o sposobie korzystania z utworu oraz czerpaniu z niego korzyści. Szczegóły dotyczące praw autorskich uregulowane są w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Twórcy decydują się na współpracę ze stowarzyszeniami, których głównym zadaniem jest ochrona praw autorskich oraz zarządzanie nimi w ich imieniu. 

W Polsce wyróżniamy następujące stowarzyszenia:

ZAIKS – Stowarzyszenie autorów,

SAWP – Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych,

STOART – Związek Artystów Wykonawców,

ZPAV – Związek Producentów Audio-Video,

SFP – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,

ZASP – Związek Artystów Scen Polskich.

Aby legalnie móc udostępniać muzykę w swojej restauracji, należy podpisać umowy z organizacjami chroniącymi prawa do utworów muzycznych oraz uregulować stosowne płatności, zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną na stronach poszczególnych organizacji.

OPŁATY za muzykę w lokalu

Opłaty zależą zwykle od kilku czynników tj. liczby miejsc w obiekcie, wielkości miejscowości (liczby mieszkańców), rodzaju obiektu gastronomicznego.

PRZYKŁAD I

Opłata ZAIKS:

Liczba miejsc w obiekcie: 20

Wielkość miejscowości: Gdańsk

Rodzaj obiektu: kawiarnia

Opłata: 90,65 zł + 1,85 zł za każde kolejne miejsce powyżej 20

Źródło: Tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych wyciąg* (zwaloryzowana zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. z 2018 r., poz. 1257 z późn. zm.)).

PRZYKŁAD II

Opłata STOART:

Liczba miejsc w obiekcie: 20

Wielkość miejscowości: Gdańsk

Rodzaj obiektu: kawiarnia

Opłata: 201,47 zł + 4,09 zł za każde kolejne miejsce powyżej 20

Źródło: Tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych zwaloryzowana na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293) z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. Tekst uwzględniający orzeczenie Komisji prawa autorskiego z dnia 10 lipca 2013 r. (sygn. akt dwim.pz-006/1-5/12) 

KARY I GRZYWNY – muzyka w lokalu

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych określa w artykule 116 konsekwencje, jakie może ponieść osoba, która rozpowszechnia utwory bez uprawnienia. Do takich konsekwencji zaliczamy grzywnę, karę pozbawienia wolności lub ograniczenia do 2 lat. Jeśli dodatkowo osoba rozpowszechnia utwory bez uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, grozi za to kara ograniczenia wolności do 3 lat.

DARMOWA MUZYKA w restauracji

Jeśli nie chcesz ponosić kosztów związanych z opłacaniem organizacji typu ZAiKS, STOART itp. możesz skorzystać z kilku rozwiązań.

Pierwsza możliwość to darmowe radia internetowe. Kolejna opcja to wykupienie licencji na dostęp do muzyki. Firmy zwykle oferują dostęp do muzyki np. na nośnikach typu pendrive, czy płytach CD, a także przez swoje strony internetowe, do których otrzymujemy dostęp. Warto przy zakupie muzyki poprosić o certyfikat, aby w razie jakiejkolwiek kontroli pracownicy organizacji chroniących prawa autorskie utworów muzycznych nie mieli żadnych wątpliwości co do źródła pochodzenia muzyki.

UWAGA: muzyka z internetu w lokalu

Takie serwisy jak YouTube czy Spotify są przeznaczone do użytku osobistego, a nie do celów komercyjnych. Jeśli udostępniasz muzykę za pomocą tych kanałów, robisz to w sposób nielegalny. Na stronie stowarzyszenia ZAiKS znajdziemy zapis dotyczący tej kwestii, który jasno mówi, że wykorzystanie muzyki wprost z internetu jest ewidentnym naruszeniem praw autorskich i pokrewnych.