NAJNOWSZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ W LOKALACH – aktualizacja 2/06/2021
Porady

NAJNOWSZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ W LOKALACH – aktualizacja 2/06/2021

2 czerwca 2021 roku Rząd RP ogłosił kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Nowe wytyczne dotyczą organizacji wydarzeń okolicznościowych – w tym wesel, chrztów oraz innych imprez w restauracjach. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za organizację eventów, koniecznie zapoznaj się z nowymi zasadami. Przypominamy również obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

1. LIMIT MIEJSC NA PRZYJĘCIACH OD 6 CZERWCA 2021
Od 6 czerwca do 26 czerwca 2021 roku:
- w imprezie okolicznościowej zorganizowanej wewnątrz restauracji lub na świeżym powietrzu w wydzielonej strefie gastronomicznej może wziąć udział 150 uczestników.
W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów SARS-COV 2 oraz nie przebywają na kwarantannie i w izolacji. Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
2. OBOWIĄZKOWA LISTA GOŚCI
Organizator wydarzenia powinien dysponować pełną listą gości wraz z kontaktami. Na życzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien ją udostępnić.
3. INFORMACJA O WDROŻONYCH ZASADACH
Organizator powinien poinformować uczestników imprezy okolicznościowej o wdrożonych zasadach, które panują w miejscu wydarzenia.
4. DEZYNFEKCJA RĄK 
Należy zapewnić pracownikom, gościom wydarzenia środki do dezynfekcji rąk. Środki powinny być zapewnione: przed wejściem do obiektu, na sali, w toaletach oraz pomieszczeniach socjalnych. 
5. INFORMACJE / INSTRUKCJE
W pomieszczeniach sanitarnych powinny zostać powieszone instrukcje dotyczące:
- mycia rąk,
- dezynfekcji rąk,
- prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek,
- prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek.
Dodatkowo na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, zaleca się zamieścić informacje dotyczące częstego mycia rąk i zachowania bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m podczas rozmowy.
6. TOALETY 
Z użycia należy wyłączyć suszarki nadmuchowe, a w zamian zapewnić ręcznik papierowy. Przed toaletą powinna zostać umieszczona informacja, ile osób może maksymalnie w niej przebywać, przy zachowaniu dystansu społecznego 1,5m.
7. SZATNIE
Szatnie należy zorganizować w taki sposób, aby odzież wierzchnia uczestników wydarzenia nie mogła ze sobą się stykać np. co drugi wieszak.
9. USŁUGA GASTRONOMICZNA ZGODNIE Z NOWYMI WYTYCZNYMI Z 2 CZERWCA 2021
Obowiązuje reżim sanitarny dotyczący usługi gastronomicznej, który obejmuje:
- zajęty,co drugi stolik, przy zachowaniu minimum 1,5 metrowej odległości od krawędzi blatów stolików chyba, że zapewnione zostaną przegrody w wysokości minimum 1 metra ponad blat stolika;
- zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi, proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie;
- zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi do liczby gości – 1 kelner na nie więcej niż 15 osób;
- zapewnienie dedykowanej osoby do obsługi przestrzeni samoobsługowych;
- zwiększenie częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi ma styczność uczestnik wydarzenia;
- zapewnienie zachowania odpowiedniej odległości między osobami w kolejce np. poprzez oznaczenia na podłodze;
- zwiększenie częstotliwości wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenia;
- zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie regularnie czyszczonej klimatyzacji.
10. PRACOWNICY / PODWYKONAWCY WYDARZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH
Pracownicy wydarzeń okolicznościowych powinni:
a) regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
b) nosić maseczkę na nos i usta, gdzie jest to możliwe i obowiązkowo przy kontakcie z uczestnikiem wydarzenia,
c) zachować dystans społeczny między osobami pracującymi w tej samej przestrzeni tj. 1,5m;
d) zachować dystans społeczny między rozmówcą tj. 1,5 metry,
e) przestrzegać higieny kaszlu i kichania tj. podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do dedykowanego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%),
f) unikać dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,
g) dbać o swój stan zdrowia,
h) w miarę możliwości nie dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej,
j) przestrzegać wdrożone wytyczne oraz dobre praktyki higieniczne obowiązujące w obiekcie.
Wszyscy podwykonawcy zewnętrzni powinni:
a) nosić maseczkę na nos i usta (środki ochrony zapewniają sobie we własnym zakresie),
b) zachować dystans społeczny między innymi osobami przebywającymi w obiekcie,
c) ograniczyć do minimum kontakt z pozostałymi osobami na terenie obiektu,
d) przestrzegać wdrożone wytyczne oraz dobre praktyki higieniczne obowiązujące w obiekcie.
POBIERZ BEZPŁATNIE WZÓR UMOWY NA ORGANIZACJĘ EVENTU W RESTAURACJI >>

1. LIMIT MIEJSC NA PRZYJĘCIACH OD 6 CZERWCA 2021

Od 6 czerwca do 26 czerwca 2021 roku:

 

 • w imprezie okolicznościowej zorganizowanej wewnątrz restauracji lub na świeżym powietrzu w wydzielonej strefie gastronomicznej może wziąć udział 150 uczestników.
 • w wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów SARS-COV 2 oraz nie przebywają na kwarantannie i w izolacji. 
 • do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

 

2. OBOWIĄZKOWA LISTA GOŚCI

Organizator wydarzenia powinien dysponować pełną listą gości wraz z kontaktami. Na życzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien ją udostępnić. Przeczytaj o RODO w gastronomii >>

3. INFORMACJA O WDROŻONYCH ZASADACH

Organizator powinien poinformować uczestników imprezy okolicznościowej o wdrożonych zasadach, które panują w miejscu wydarzenia.

4. DEZYNFEKCJA RĄK 

Należy zapewnić pracownikom, gościom wydarzenia środki do dezynfekcji rąk. Środki powinny być zapewnione: przed wejściem do obiektu, na sali, w toaletach oraz pomieszczeniach socjalnych. 

5. INFORMACJE / INSTRUKCJE

W pomieszczeniach sanitarnych powinny zostać powieszone instrukcje dotyczące:- mycia rąk,- dezynfekcji rąk,- prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek,- prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek.

Dodatkowo na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, zaleca się zamieścić informacje dotyczące częstego mycia rąk i zachowania bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m podczas rozmowy.

6. TOALETY 

Z użycia należy wyłączyć suszarki nadmuchowe, a w zamian zapewnić ręcznik papierowy. Przed toaletą powinna zostać umieszczona informacja, ile osób może maksymalnie w niej przebywać, przy zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m.

7. SZATNIE

Szatnie należy zorganizować w taki sposób, aby odzież wierzchnia uczestników wydarzenia nie mogła ze sobą się stykać np. co drugi wieszak.

8. USŁUGA GASTRONOMICZNA ZGODNIE Z NOWYMI WYTYCZNYMI Z 2 CZERWCA 2021

Obowiązuje reżim sanitarny dotyczący usługi gastronomicznej, który obejmuje:

 

 1. zajęty co drugi stolik, przy zachowaniu minimum 1,5 metrowej odległości od krawędzi blatów stolików, chyba że zapewnione zostaną przegrody w wysokości minimum 1 metra ponad blat stolika;
 2. przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi, proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie;
 3. zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi do liczby gości – 1 kelner na nie więcej niż 15 osób;
 4. zapewnienie dedykowanej osoby do obsługi przestrzeni samoobsługowych;
 5. zwiększenie częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi ma styczność uczestnik wydarzenia;
 6. zapewnienie zachowania odpowiedniej odległości między osobami w kolejce np. poprzez oznaczenia na podłodze;
 7. zwiększenie częstotliwości wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenia;
 8. zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. zapewnienie regularnie czyszczonej klimatyzacji.

 

9. PRACOWNICY / PODWYKONAWCY WYDARZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Pracownicy wydarzeń okolicznościowych powinni:

a) regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),

b) nosić maseczkę na nos i usta, gdzie jest to możliwe i obowiązkowo przy kontakcie z uczestnikiem wydarzenia,

c) zachować dystans społeczny między osobami pracującymi w tej samej przestrzeni tj. 1,5m;

d) zachować dystans społeczny między rozmówcą tj. 1,5 metry,

e) przestrzegać higieny kaszlu i kichania tj. podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do dedykowanego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%),

f) unikać dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,

g) dbać o swój stan zdrowia,

h) w miarę możliwości nie dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej,

j) przestrzegać wdrożonych wytycznych oraz dobrych praktyk higienicznych obowiązujących w obiekcie.

Wszyscy podwykonawcy zewnętrzni powinni:

a) nosić maseczkę na nos i usta (środki ochrony zapewniają sobie we własnym zakresie),

b) zachować dystans społeczny między innymi osobami przebywającymi w obiekcie,

c) ograniczyć do minimum kontakt z pozostałymi osobami na terenie obiektu,

d) przestrzegać wdrożone wytyczne oraz dobre praktyki higieniczne obowiązujące w obiekcie.

POBIERZ BEZPŁATNIE WZÓR UMOWY NA ORGANIZACJĘ EVENTU W RESTAURACJI >>