Likwidacja restauracji – jak to zrobić?
Porady

Likwidacja restauracji – jak to zrobić?

Czasem zamknięcie jednego lokalu może być konieczne dla poprawienia wyniku finansowego całej firmy. Zastanawiasz się nad likwidacją restauracji? Podpowiadamy, jakie formalności wziąć pod uwagę przy zamknięciu lokalu gastronomicznego.

Nie każdy lokal gastronomiczny potrafi utrzymać wysoki poziom rentowności w dłuższym okresie. Co więcej, nie każdy koncept jest w stanie przetrwać na rynku kilkanaście lat. Czasami, jak w przypadku sieci restauracji, taka decyzje może pozytywnie wpłynąć na wynik finansowy całej firmy i przyczynić się do rozwoju całego biznesu. Niezależnie od powodu zamknięcia, warto przygotować się i dowiedzieć, jak od strony formalnej powinno wyglądać zamknięcie przedsiębiorstwa w branży gastronomicznej.  
Każda restauracja stanowić będzie odrębny przypadek, który należy rozpatrywać  indywidualnie. Warto jednak zacząć od podstawowych kwestii. 

Nie każdy lokal gastronomiczny potrafi utrzymać wysoki poziom rentowności w dłuższym okresie. Co więcej, nie każdy koncept jest w stanie przetrwać na rynku kilkanaście lat. Czasami, jak w przypadku sieci restauracji, taka decyzje może pozytywnie wpłynąć na wynik finansowy całej firmy i przyczynić się do rozwoju całego biznesu. Niezależnie od powodu zamknięcia, warto przygotować się i dowiedzieć, jak od strony formalnej powinno wyglądać zamknięcie przedsiębiorstwa w branży gastronomicznej.  

Każda restauracja stanowić będzie odrębny przypadek, który należy rozpatrywać  indywidualnie. Warto jednak zacząć od podstawowych kwestii. 

Po pierwsze: stwórz listę umów

Pierwszą rzeczą będzie sporządzenie listy umów, jakie zawarło się w trakcie prowadzenia działalności. Będą to umowy na świadczenie usług, umowy z dostawcami, umowy kredytowe i leasingowe, kontrakty marketingowe, umowy z pracownikami i inne. 

Po drugie: jaki rodzaj działalności chcesz zlikwidować?

Forma prowadzonej działalności znacząco wpływa to na sam proces likwidacji.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – likwidacja spółki z o.o. jest zadaniem czasochłonnym i bardzo sformalizowanym. Wymaga bowiem sporządzenia szeregu dokumentów, takich jak: uchwała wspólników o likwidacji sporządzona w formie aktu notarialnego, ogłoszenie upadłości spółki, zgłoszenie otwarcia likwidacji do odpowiedniego sądu rejestrowego, powołanie likwidatorów, bilans likwidacyjny, sprawozdanie likwidacyjne oraz inne. Proces ten może trwać długo i wymaga dopełnienia wielu formalności i wymogów prawnych. Dlatego też zaleca się dokonywanie likwidacji pod nadzorem doświadczonego księgowego, który pomoże w prawidłowym przebiegu całego procesu.

Warto przy tym rozważyć dwie alternatywne operacje w przypadku spółki z o.o., które nie będą tak uciążliwe jak likwidacja firmy. Pierwsza z nich to zawieszenie działalności na okres maksymalnie do 24 miesięcy. Może się okazać, że spółka w przyszłości będzie jeszcze przydatna. Wystarczy w odpowiednim czasie odmrozić działalność, bez konieczności zakładania nowego podmiotu. W okresie zawieszenia nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego, VAT oraz składek zdrowotnych i społecznych. 

Drugą alternatywą jest sprzedaż spółki w formie aktu notarialnego, gdzie przedmiotem sprzedaży są udziały w firmie. Ta operacja może również zająć dużo czasu ze względu na wycenę spółki, jej majątku, poszukiwanie kupującego i negocjacje, jednak w przypadku nieobciążonych spółek, bez zobowiązań, które można jeszcze wykorzystać, właściciel może nawet zarobić na zamykaniu biznesu. Korzyścią dla kupującego w tym wypadku jest przejęcie funkcjonującego lokalu oraz zaoszczędzenie na czasie – brak potrzeby rejestracji nowej spółki.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – w tym przypadku formalności ograniczone są do minimum  – wystarczy jedynie wypełnić stosowny formularz i przesłać go do CEIDG (elektronicznie, listownie lub osobiście). Informacja o zamknięciu działalności jest automatycznie przesyłana do dalszych urzędów: urzędu skarbowego i ZUSu.

SPÓŁKI CYWILNE – tu sytuacja jest podobna do zamykania działalności gospodarczej. Wystarczy wypełnienie stosownego formularza. Dodatkowo wspólnicy muszą pamiętać o likwidacji numerów identyfikacyjnych spółki zgłaszając odpowiednie wnioski do urzędu skarbowego.

Po trzecie: rozwiąż umowy z kontrahentami

Rozwiązanie wszelkich umów zawartych wcześniej z kontrahentami opierać będzie się na zapisach w nich zawartych. Okres wypowiedzenia, uregulowanie płatności, zwrot sprzętu itp. określone były w trakcie zawierania umowy i do tych zapisów należy się stosować. Innym rodzajem umów są kontrakty marketingowe obwarowane targetami sprzedażowymi lub wekslami. W tym wypadku, jeżeli postanowienia umowy nie są spełnione, możliwe jest, że druga strona wystąpi o uregulowanie kary umownej. Warto podjąć rozmowy i ustalić na nowo warunki zakończenia umowy przed wygaśnięciem. Zazwyczaj sprawy tego typu rozwiązywane są polubownie. W przypadku umów kredytowych i leasingowych takiej swobody w negocjacjach zazwyczaj już nie ma. Można oczywiście wnioskować o wydłużenie okresu spłaty i zmniejszenie wysokości raty, jednak całe zadłużenie i tak trzeba będzie spłacić.

Po czwarte: co z majątkiem spółki?

Ostatnia kwestia to majątek jaki pozostaje w spółce i jego zbycie. W przypadku spółki z o.o. czy też akcyjnej, majątek trwały w procesie likwidacji może posłużyć jako źródło pokrycia zobowiązań spółki. W pozostałych przypadkach sprzęt kuchenny (o ile jest własnością firmy i nie jest obciążony kredytem lub leasingiem) warto sprzedać na różnych forach internetowych, grupach gastronomicznych i portalach ogłoszeniowych, dzięki czemu można odzyskać część zainwestowanych pieniędzy.