Pobierz dokumentację oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kelnera
Porady

Pobierz dokumentację oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kelnera

Potrzebujesz pełnej dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku kelnera?

Pobierz bezpłatnie PDF zawierający:

  • opis stanowiska pracy – kelner, 
  • wymagania na stanowisku pracy – kelner, 
  • identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy – kelner, 
  • kartę pomiaru ryzyka zawodowego według metody PHA – kelner
  • oraz wymagane oświadczenie pracownika.