Zapraszamy na nową stronę

greenology.pl

Polski Ład w gastronomii: skala czy podatek liniowy w jednoosobowej działalności gospodarczej?
Porady

Polski Ład w gastronomii: skala czy podatek liniowy w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Chcesz otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą? A może już prowadzisz w ten sposób swój biznes gastronomiczny? Choć form opodatkowania jest więcej, to do najczęściej wybieranych należy skala podatkowa i podatek liniowy. Dowiedz się, która z popularnych form opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

 

Skala podatkowa w gastronomii: rozliczenie na zasadach ogólnych
Skala zakłada dwie wartości podatku w zależności od osiągniętego dochodu. Dochód rozumiemy tutaj jako różnicę między osiągniętymi przychodami a kosztami prowadzonej działalności. To właśnie dochód stanowi bazę do wyliczenia podatku. 

Skala podatkowa w gastronomii: rozliczenie na zasadach ogólnychSkala zakłada dwie wartości podatku w zależności od osiągniętego dochodu. Dochód rozumiemy tutaj jako różnicę między osiągniętymi przychodami a kosztami prowadzonej działalności. To właśnie dochód stanowi bazę do wyliczenia podatku. 

Wysokość dochodu Wartość podatku
do 120 000 zł 17% - kwota zmniejszająca podatek 5100 zł
ponad 120 000 zł 15300 zł + 32% od nadwyżki dochodu ponad 120 000 zł

 

 

Polski Ład zwiększył progi w przypadku drugiej stawki podatku. Jeszcze w 2021 roku limit dla niższej stawki wynosił około 85 000 zł. Dodatkowo wzrosła również kwota wolna od podatku, z 8000 zł na 30 000 zł rocznie. Rośnie niestety również składka zdrowotna dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Od tego roku jest to stała stawka wynosząca 9% od osiągniętego dochodu. Nowością (niekorzystną dla przedsiębiorców) jest fakt, iż składki tej nie można już odliczyć od przychodu przed opodatkowaniem jako kosztu. Staje się ona zatem dodatkowym obciążeniem podatkowym, co oznacza, że suma podatków w pierwszym progu wynosi 26% a w drugim aż 41%.

Jakie ulgi i odliczenia na skali podatkowej w 2022 r.?

Wybierając zasady ogólne i skalę podatkową, można skorzystać z wielu ulg i odliczeń. Mowa między innymi o uldze na dziecko, uldze na powrót (osoby wracające do Polski), uldze rehabilitacyjnej i wreszcie szeroko komentowanej uldze dla klasy średniej. Prawo do tej ulgi przysługiwać będzie podatnikom, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychody z przedziału 68 412 zł – 133 692 zł. Ulga odliczona zostanie od dochodu, a jej wysokość wyznaczy poziom rocznych przychodów. Oznacza to jednak, że uwzględniona będzie ona dopiero w zeznaniu rocznym. 

Podatek liniowy w gastronomii

W tym wariancie przedsiębiorca wylicza podatek od dochodu według jednej stawki 19% niezależnie od wielkości osiągniętych przychodów. Nie ma w tym wariancie progów ani skali. Minusem tego rozwiązania jest brak możliwości skorzystania z wielu ulg podatkowych (w tym ulgi dla klasy średniej) oraz brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy też dzieckiem (dla rodziców samotnie wychowujących dzieci). Podczas wyliczania podatku nie uwzględnia się również w podatku liniowym kwoty wolnej od podatku.

Znacznie niższa jest natomiast składka zdrowotna dla tego wariantu opodatkowania. Wynosi ona 4,9% (jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia) i jest wyliczana od dochodu. Nie podlega ona (podobnie jak w przypadku skali) odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem, a więc wspólnie z podatkiem liniowym stanowi obciążenie podatkowe.

Powyższe liczby mogą wskazywać na przewagę podatku liniowego nad skalą podatkową w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Suma podatku i składki zdrowotnej wynosi bowiem 23,9% podczas gdy w przypadku skali, na pierwszym tylko progu jest to 26%. Jednak uwzględnić należy również kwotę wolną od podatku odliczaną w przypadku skali podatkowej oraz liczne ulgi, które finalnie mogą znacznie pomniejszyć roczny podatek. Niezależnie od wyboru rozliczania podatku, szacuje się, że na zmianach wprowadzonych w Polskim Ładzie skorzystają tylko ci, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 6 000 zł brutto. Reszta najprawdopodobniej zapłaci większe podatki niż dotychczas.